HELSINKI PUPPY SHOW 2018 FCI 7

FCI 7 Kanakoirat

auvergnenseisoja Reia Leikola-Walden
bourbonnaisinseisoja Reia Leikola-Walden
braque de l´ariege Reia Leikola-Walden
braque saint-germain Reia Leikola-Walden
bretoni Reia Leikola-Walden
burgosinseisoja Reia Leikola-Walden
englanninsetteri Reia Leikola-Walden
gordoninsetteri Reia Leikola-Walden
harjaskarvainen saksanseisoja Reia Leikola-Walden
hollanninpeltopyykoira Reia Leikola-Walden
isomünsterinseisoja Reia Leikola-Walden
italianseisoja Reia Leikola-Walden
kk. saksanseisoja Reia Leikola-Walden
kk. slovakianseisoja Reia Leikola-Walden
korthalsingriffoni Reia Leikola-Walden
lk.  saksanseisoja Reia Leikola-Walden
picardienspanieli Reia Leikola-Walden
pienimünsterinseisoja Reia Leikola-Walden
pk. saksanseisoja Reia Leikola-Walden
pointteri Reia Leikola-Walden
pont-audemerinspanieli Reia Leikola-Walden
portugalinseisoja Reia Leikola-Walden
punainen irlanninsetteri Reia Leikola-Walden
punavalkoinen irlanninsetteri Reia Leikola-Walden
ranskanseisoja, gascognelaistyyppi Reia Leikola-Walden
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi Reia Leikola-Walden
ranskanspanieli Reia Leikola-Walden
sininenpicardienspanieli Reia Leikola-Walden
spinone Reia Leikola-Walden
stabijhoun Reia Leikola-Walden
tsekinseisoja Reia Leikola-Walden
unkarinvizslat Reia Leikola-Walden
vanhatanskankanakoira Reia Leikola-Walden
weimarinseisojat Reia Leikola-Walden
villakoirapointteri Reia Leikola-Walden