Hundutställningar

Koiramessut 2019 arrangeras 7–8 december i Messukeskus i Helsingfors.

Finlands största hundutställningar, Helsinki Winner 2019 samt Voittaja Winner 2019, samt två inofficiella valputställningar arrangeras under veckoslutet.

Kom med i utställningsårets kulmen!

Nordic Dog Show Helsinki Winner 2019 7.12.2019

Internationell utställning Voittaja 2019 8.12.2019

Inofficiell valputställning Helsinki Winner Puppy Show 2019 7.12.2019

Inofficiell valputställning Voittaja Puppy Show 2019 8.12.2019