Domarpresentationer

Nu kan du bekanta dig med domarna på våra hundutställningar! På vinnarutställningarna, inofficiella valputställningarna och junior handling-tävlingarna bedömer sammanlagt 95 domare från 25 olika länder.

På dessa sidor kan du läsa mera om våra domare som bedömer under veckoslutet. Domarna har indelats i grupper enligt släktnamn. Presentationerna är på engelska.

Domare A–F
Domare G–J
Domare K–L
Domare M–P
Domare Q–Ö