Anmälan, Helsinki Winner 2018

Anmäl din hund till Helsinki Winner 2018-hundutställningen nu! Det enklaste och snabbaste sättet att anmäla din hund är via internet.

Anmälning och anmälningsavgifter

 

Senast 2.10

3.10–5.11

6.11–19.11 bara internetanmälningar

1:a hunden*

59 €

69 €

80 €

2:a hunden (samma ägares)

54 €

64 €

80 €

Inhemska raser*

30 €

40 €

60 €

Passertillstånd för hund

10 €

10 €

10 €

* För internetanmälningar tas ut en anmälningsspecifik tilläggsavgift på 2,50 €.

* För pappersanmälningar tas ut en tilläggsavgift på 5 € vid anmälning av den första hunden.

* Inhemska raser: karelsk björnhund, lapsk vallhund, finsk stövare, finsk lapphund och finsk spets

* Passertillstånd för hundar som har anmälts till bara en utställning, men som behöver passertillstånd till utställningsområdet också en annan dag.  Passertillstånd säljs under evenemanget vid Messukeskus norra ingång. Obs! Hunden ska vara vaccinerad i enlighet med Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser.

Hundar som inte har anmälts till utställningen får inte komma på utställningsområdet.

Internetanmälan

Anmäl din hund till utställningen här

Obs! Internetanmälan betalas i nätbanken eller med kreditkort i samband med anmälningen enligt programmets instruktioner. Betala inte avgiften på förhand till utställningens konto. Anmälning av hundar till nedsatt pris (samma ägares 2:a osv. hund) förutsätter att alla hundar anmäls på samma gång.

Läs instruktionerna innan du anmäler, tack!

Anmälning per post

Fyll i anmälningsblanketten och skicka den per post till adressen

Vinnarutställningar 2018
PB 50
02771 Esbo

Endast hundar vars anmälningsavgift har betalats och anmälningen har postats senast 5.11.2018 (poststämpel) eller anmälningsavgift har betalats och anmälningen har gjorts på webben senast 19.11.2018 kan delta i utställningen.

Försenade anmälningar returneras och bankavgifter dras av från anmälningsavgifter som återbetalas.

Anmälning av hundar till nedsatt pris (samma ägares 2:a osv. hund) förutsätter att alla anmälningsblanketter och kopian av betalningskvittot skickas ovillkorligen i samma kuvert.

Endast normalprissatta anmälningar berättigar till rabatt (ej rabatt vid anmälning av inhemska raser).

Bankförbindelse

Anmälningsavgiften betalas till kontot Nordea FI04 1243 3000 081520.

Betalningar från utlandet, NDEAFIHH, IBAN FI04 1243 3000 081520.

Betalningskvitto/kopia av betalningskvittot ska bifogas till anmälningen.

Övriga upplysningar

För deltagande i championklass krävs det av utländska hundar championatbekräftelse och för deltagande i bruksklass ett Working Class Certificate (WCC).

Genom att anmäla sin hund till utställningen förbinder sig utställaren att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och kompletterande direktiv samt Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser. Se regler och vaccinationsbestämmelser här.

Förfrågningar om utställningsanmälningar

Showlink Oy, vardagar kl. 11–17
tfn +3589 8873 0320
e-post: info@showlink.fi