Ackreditering

Representanter för pressen och specialklubbtidningars redaktörer kommer gratis in på Koiramessut. Du kan ackreditera dig till Koiramessut 2018 via denna blankett.

Pressrummet i Messukeskus är tillgängligt för journalister och fotografer under hela evenemanget. Passerkort hämtas från pressrummet som finns på Messukeskus andra våning, vid närheten av den södra ingången. Pressrummet öppnas varje dag klockan 7.